Základní informace

  • V Ostravě, na půdě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava; 24. a 25. dubna 2015
  • Moderní výukové metody.
  • Pro omezený počet studentů aktivních v akademické samosprávě. Ze škol, které mají delgáty v SK RVŠ.
  • Bližší informace k přihlašování má k dispozici předseda studentské části samosprávného celku školy a dále všichni členové SK RVŠ.

Program

K nahlédnutí zde...

Sborník z Workshopu 3.0