KAS

STUDENTSKÁ KONREFENCE AKADEMICKÝCH SENÁTORŮ A SENÁTOREK (KAS)

Akce se zaměřuje na problematiku spojenou s vysokoškolským prostředím, cílí na erudici studentských senátorek a senátorů, sdílení dobré praxe, navázání kontaktů mezi účastníky a účastnicemi  i zlepšení hmotného a nehmotného prostředí na vysokých školách. Právě díky multidisciplinárnímu zastoupení aktérů v různorodých panelech umožňuje diversifikovanou diskusi nad danými tématy a nastiňuje zajímavé řešení scénářů vybrané problematiky.   

Konference akademických senátorek a senátorů 9.0 VUT v Brně

Konference se zaměřovala na následující nosná témata:

– Novela zákona o vysokých školách

– Zajišťování kvality na vysokých školách v ČR a zahraničí

– Zapojení studentů v hodnotících procesech kvality na VŠ

– 21 priorit pro univerzitu 21. století

– Dobrá praxe začleňování studentských senátorů

Konference akademických senátorek a senátorů 8.0 VŠE v Praze

Konference se zaměřovala na následující nosná témata:

– Etika a práva studentů

– Internacionalizace

– Motivace