Konference

Co se skrývá za zkratkou KAS?

Za těmito písmeny se skrývá dlouhý název: Konference akademických senátorek a senátorů. Jedná se o každoročně pořádanou akci SK RVŠ, kde se setkávají studentské senátorky a senátoři z různých vysokých škol napříč Českou republikou. Konference se zaměřuje na problematiku spojenou s vysokoškolským prostředím, cílí na erudici studentských senátorek a senátorů, sdílení dobré praxe, navázání kontaktů mezi účastnicemi a účastníky i zlepšení hmotného a nehmotného prostředí na vysokých školách. Právě díky multidisciplinárnímu zastoupení aktérů v různorodých panelech umožňuje pestrou diskuzi nad danými tématy a nastiňuje zajímavá řešení vybrané problematiky. Aktuálně je koncept konference jednodenní se začátkem v dopoledních hodinách, koncem v podvečer, který je následován neformálním networkingem.

Co získáte?

Dozvíte se mnoho informací

o aktuálních trendech ve vysokém školství samozřejmě s akcentem na studenty.

Získáte větší přehled

o aktuálním dění v Radě vysokých škol, především v její studentské části. A protože jsme národní reprezentací studentek a studentů, tak si tím rozšíříte přehled celkově o vysokém školství v ČR.

Budeme mít šanci

se vzájemně poznat, sdílet své zkušenosti, dobrou praxi ze své VŠ. Můžeme se nechat vzájemně inspirovat, protože máme nepochybně společný cíl: aby se studentům v ČR žilo a studovalo co nejlépe.

Přátelská atmosféra

je také jistě příjemnou částí motivace se zúčastnit. 🙂


Co od vás potřebujeme?

1. Hlavně abyste přijeli a vzali s sebou co nejvíc senátorských kolegyň a kolegů, jak z „velkého“, tak z „malých“ senátů. Dále je možnost se domluvit, že by přijel i kandidát do akademického senátu nebo už nově zvolený senátor, kterému ještě nevznikl mandát.

2. Abyste se nebáli zapojit v připraveném programu. Žádný názor nebo postup není vyloženě špatný a my se rádi dozvíme, jak to (ne)funguje někde jinde.


Pořád, nevíte, co si pod zkratkou KAS představit? Možná vám pomůžou ukázky z předchozích ročníků:

Konference akademických senátorek a senátorů 10.0 VŠB-TUO v Ostravě

Konference se zaměřovala na následující nosná témata:

 • Well-being a mentální zdraví studentů
 • Kolejné a investice do kolejí – panelová debata
 • Financování studentských organizací a PR studentských komor
 • Panelová diskuse – Diskuse ombudsosob a etické komise

Konference akademických senátorek a senátorů 9.0 VUT v Brně

Konference se zaměřovala na následující nosná témata:

 • Novela zákona o vysokých školách
 • Zajišťování kvality na vysokých školách v ČR a zahraničí
 • Zapojení studentů v hodnotících procesech kvality na VŠ
 • 20 priorit pro univerzitu 21. století

Konference akademických senátorek a senátorů 8.0 VŠE v Praze


Konference se zaměřovala na následující nosná témata:

 • Etika a práva studentů
 • Mezinárodní vzdělávání
 • Motivace
 • Zapojení studentů