Členové

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací studentek a studentů vysokých škol v České republice. Každá vysoká škola může do SK RVŠ vyslat dva studenty – delegáta a jeho náhradníka.

Anglo-American University
Delegát
Náhradník Matyáš Kousek
Akademie múzických umění v Praze
Delegát Vojtěch Cibulka
Náhradník Jana Orlická
Akademie výtvarných umění v Praze
Delegát Alžběta Mirjam Procházková
Náhradník Jiří Kaňák
České vysoké učení technické v Praze
Delegát Michal Farník
Náhradník Jakub Sláma
Česká zemědělská univerzita v Praze
Delegát Pavel Brož
Náhradník
Janáčkova akademie múzických umění
Delegát
Náhradník Katarína Kandriková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Delegát Lukáš Lang
Náhradník František Vejmělka
Mendelova univerzita v Brně
Delegát Veronika Říčanová
Náhradník Kristian Thiel
Masarykova univerzita
Delegát Damir Solak
Náhradník Lucie Říhová
Ostravská univerzita
Delegát Michael Jermář
Náhradník Lukáš Slovák
Panevropská univerzita
Delegát Tomáš Kráčalík
Náhradník Adam Heger
Policejní akademie České republiky v Praze
Delegát Jan Weinhold
Náhradník Tomáš Najman
Slezská univerzita v Opavě
Delegát Evariste Boj
Náhradník Radka Kubalová
ŠKODA AUTO Vysoká škola
Delegát Vlastimil Braun
Náhradník Petr Malák
Technická univerzita v Liberci
Delegát David Svoboda
Náhradník Ondřej Havelka
University College Prague
Delegát Kateřina Havelková
Náhradník
Univerzita Hradec Králové
Delegát Lukáš Hromek
Náhradník Jaroslav Neubauer
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Delegát Petr Kříž
Náhradník Martin Krupa
Univerzita Karlova
Delegát Marek Boňko
Náhradník Kateřina Grygarová
Univerzita obrany
Delegát
Náhradník Matouš Brendl
Univerzita Pardubice
Delegát Jindra Lavrenčíková
Náhradník Štěpán Vrubel
Univerzita Palackého v Olomouci
Delegát Martin Mach
Náhradník Tereza Marková
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Delegát Jan Hanzlík
Náhradník Barbora Kotlánová
Veterinární univerzita Brno
Delegát Klára Klíčová
Náhradník Simona Ljasovská
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Delegát Michal Kořínek
Náhradník Jana Večeřová
Vysoká škola ekonomická v Praze
Delegát Štěpán Staněk
Náhradník Tomáš Reml
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Delegát Miroslav Hala
Náhradník Mariana Hanková
Vysoká škola PRIGO
Delegát Ondřej Dostál
Náhradník Natálie Ryšanová
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Delegát Šimon Hajník
Náhradník Petr Wolf
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Delegát Darja Bártů
Náhradník Tereza Růžičková
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Delegát Natálie Szegényová
Náhradník Markéta Špundová
Vysoké učení technické v Brně
Delegát Martin Horváth
Náhradník Katarína Rovenská
Západočeská univerzita v Plzni
Delegát Anna Šochová
Náhradník Jan Mičan