Členové

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací studentek a studentů vysokých škol v České republice. Každá vysoká škola může do SK RVŠ vyslat dva studenty – delegáta a jeho náhradníka.

Anglo-American University
Delegát Lauren Pray
Náhradník Matyáš Kousek
Akademie múzických umění v Praze
Delegát Vojtěch Cibulka
Náhradník Matouš Pěruška
Akademie výtvarných umění v Praze
Delegát Alžběta Mirjam Procházková
Náhradník Jana Svobodová
České vysoké učení technické v Praze
Delegát Michal Farník
Náhradník Jakub Sláma
Česká zemědělská univerzita v Praze
Delegát Pavel Brož
Náhradník Karolina Mahlerová
Janáčkova akademie múzických umění
Delegát Anna Soldánová
Náhradník Katarína Kandriková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Delegát Lukáš Lang
Náhradník František Vejmělka
Mendelova univerzita v Brně
Delegát Luboš Staněk
Náhradník Tomáš Krajíček
Masarykova univerzita
Delegát Damir Solak
Náhradník Lucie Říhová
Ostravská univerzita
Delegát Michael Jermář
Náhradník Lukáš Slovák
Policejní akademie České republiky v Praze
Delegát Jan Weinhold
Náhradník Tomáš Najman
Slezská univerzita v Opavě
Delegát Evariste Boj
Náhradník
ŠKODA AUTO Vysoká škola
Delegát Vlastimil Braun
Náhradník Petr Malák
Technická univerzita v Liberci
Delegát David Svoboda
Náhradník Ondřej Havelka
Univerzita Hradec Králové
Delegát Dominik Šípoš
Náhradník Jakub Lhoták
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Delegát Petr Kříž
Náhradník Martin Krupa
Univerzita Karlova
Delegát Michal Říha
Náhradník Kateřina Grygarová
Univerzita obrany
Delegát Jan Bavlovič
Náhradník Matouš Brendl
Univerzita Pardubice
Delegát Patricie-Anna Reitzová
Náhradník Jiří Šlapák
Univerzita Palackého v Olomouci
Delegát Martin Mach
Náhradník Erik Juriš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Delegát Eva Šišková
Náhradník Magdaléna Rybová
Veterinární univerzita Brno
Delegát Klára Klíčová
Náhradník Simona Ljasovská
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Delegát Michal Kořínek
Náhradník Jana Večeřová
Vysoká škola ekonomická v Praze
Delegát Štěpán Staněk
Náhradník Tereza Jiříková
Vysoká škola hotelová a ekonomická
Delegát Jakub Slánský
Náhradník
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Delegát Miroslav Hala
Náhradník Mariana Hanková
Vysoká škola PRIGO
Delegát Ondřej Dostál
Náhradník Natálie Ryšanová
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Delegát Šimon Hajník
Náhradník Petr Wolf
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Delegát Darja Bártů
Náhradník Tereza Růžičková
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Delegát Markéta Špundová
Náhradník
Vysoké učení technické v Brně
Delegát Martin Horváth
Náhradník Katarína Rovenská
Západočeská univerzita v Plzni
Delegát Kateřina Nováková
Náhradník Ondřej Keřka