Činnost

Činnost SK RVŠ

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se schází přibližně 10x do roka na svých pravidelných zasedáních, která se nejčastěji konají v Praze. Tato zasedání bývají zpravidla každý měsíc akademického roku. Několikrát do roka se organizují také výjezdní zasedání, na kterých je možnost poznat více univerzitní město, ve kterém je tzv. výjezdko pořádáno, doplnit zasedání o schůze pracovních skupin a komisí, ale také o jiný doprovodný program, kterým si studenti mohou rozšířit své obzory. Jednou ročně pořádá SK RVŠ Konferenci akademických senátorek a senátorů (KAS), kam jsou zváni všichni studentští senátoři z celé republiky.

Studentská komora řeší aktuální problémy vysokého školství především z pohledu studentů, spolupořádá akce, vydává prohlášení, jedná se zástupci Vlády ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jinými představiteli vysokého školství.

Na schůzích SK RVŠ zastupují jednotlivé vysoké školy jejich delegáti, případně jejich náhradníci. Delegát SK RVŠ by se měl aktivně účastnit zasedání komory a podílet se na práci v jejích orgánech. Zároveň by měl předávat informace do svých akademických senátů a naopak – předkládat dotazy či podněty, které se týkají jeho domovské vysoké školy. Když se delegát nemůže zasedání zúčastnit, je plně zastupován svým náhradníkem. V případě přítomnosti obou na schůzi SK RVŠ, která je víc než žádoucí, protože „víc hlav víc ví,“ delegát má právo hlasovat a náhradník má pouze poradní hlas, ale vyjadřovat se k problematice v rámci diskuze mohou samozřejmě oba.

Studentská komora má své pracovní skupiny a komise:

KVS

Komise pro vysokoškolskou samosprávu řeší rozvoj studentské role v akademických senátech a jejich spolupráci se SK RVŠ, ale i financování vysokého školství a další ekonomické či sociální aspekty studia.

KDS

Komise pro doktorské studium bojuje za co nejlepší podmínky doktorandů v České republice. Aktivně také spolupracuje s Českou asociací doktorandek a doktorandů.

LK

Legislativní komise se zajímá o právní otázky ve vysokém školství a zpracování připomínek SK RVŠ k navrhovaným změnám v legislativě.

PRASK ZZ

Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti se zaměřuje na členskou práci v European Student Union (ESU) a Aliance V4+.

Pozvánky na schůze

1. 2. 2024
Pozvánka na 2. schůzi SK RVŠ
ve čtvrtek 15. února 2024 od 16:00 hod
 1. Schválení programu 2. schůze
  Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 2. schůze.
 2. Volba prvního místopředsedy/místopředsedkyně SK RVŠ
 3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
  Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
 4. Informace z Předsednictva RVŠ
 5. Programové prohlášení SK RVŠ ve stálém zasedání 2024-2026

Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje textové znění předloženého Programového prohlášení.

 1. Výběr organizátorské univerzity na KAS 2024

Návrh usnesení: SK RVŠ vybrala XX organizátorskou univerzitou pro KAS 2024.

 1. Informace z komisí a pracovních skupin
 2. Různé
27. 12. 2023
Pozvánka na ustavující schůzi SK RVŠ
ve středu 10. ledna 2024 od 17:00 hod na rektorátu Univerzity Karlovy v Praze (budova Karolina)

Program jednání:

1. Představení členek a členů SK RVŠ
2. Představení činnosti SK RVŠ a RVŠ
3. Volba předsedy/předsedkyně SK RVŠ
4. Volba prvního místopředsedy/místopředsedkyně SK RVŠ
5. Volba druhého místopředsedy/místopředsedkyně SK RVŠ
6. Volba členek a členů Předsednictva SK RVŠ a delegátů/delegátek do
Předsednictva SK RVŠ
7. Ustavení komisí a pracovních skupin
8. Volba předsedů komisí a pracovních skupin
9. Plán zasedání v roce 2024
10. Vyhlášení výběru organizátorské univerzity pro Konferenci akademických
senátorek a senátorů 2024
11. Různé

25. 11. 2023
Pozvánka na 28. schůzi SK RVŠ
v sobotu 9. prosince 2023 od 14:00 hod

Program jednání:

1. Schválení programu 28. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 28. schůze.
2. Schválení zápisů z 25., 26. a 27. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 25., 26. a 27. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2023
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje textové znění Výroční zprávy o činnosti za rok 2023
5. Závěrečná zpráva SK RVŠ za stále období 2020–2023
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje textové znění Závěrečné zprávy za stále období 2020–2023
6. Informace z Předsednictva RVŠ
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

3. 11. 2023
Pozvánka na 27. schůzi SK RVŠ
ve čtvrtek 16. listopadu 2023 od 15:00 hod v Zelené posluchárně na Rektorátu Univerzity Karlovy

Program jednání:

1. Schválení programu 27. schůze Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 27. schůze.
2. Schválení zápisu z 25. a 26. schůze Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 25. a 26. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Debata nad předloženou novelou ZVŠ Navržené usnesení se bude týkat vynechání rozšíření sociálního stipendia a bude doplněno později
6. Stanovení data ustavujícího zasedání SK RVŠ ve stálém zasedání 2024–2026
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

13. 10. 2023
Pozvánka na 26. schůzi SK RVŠ
v pátek 20. října 2023 od 13:00 hod na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze

Program jednání:

1. Schválení programu 26. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 26. schůze.
2. Schválení zápisu z 25. schůze.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 25. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Informace k CRP
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Různé

9. 9. 2023
Pozvánka na 25. schůzi SK RVŠ
v sobotu 23. září v rámci výjezdního zasedání SK RVŠ na půdě Univerzity J. E. Purkyně

Program jednání:

1. Schválení programu 25. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 25. schůze.
2. Schválení zápisů z 23. a 24. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápisy z 23. a 24. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Volba Výboru Cen Jana Opletala 2023
Návrh usnesení: SK RVŠ nominuje do Výboru Cen Jana Opletala na rok 2023 xx (osoby
budou doplněny na základě nominací a volby).
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Informace z akademických obcí
8. Různé

2. 6. 2023
Pozvánka na 24. schůzi SK RVŠ
v pátek 16. června od 13:00 hod v kampuse Hybernská v Praze

Program jednání:
1. Schválení programu 24. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 24. schůze.
2. Schválení zápisu z 23. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 23. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Změna statutu Ceny Jana Opletala
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje statut Ceny Jana Opletala
6. Vyhlášení soutěže na sošku Ceny Jana Opletala
Návrh usnesení: SK RVŠ vyhlašuje soutěž na sošku Ceny Jana Opletala
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

29. 4. 2023
Pozvánka na 23. schůzi SK RVŠ
v sobotu 13. května od 14:00 hod na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze

Program jednání:
1. Schválení programu 23. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 23. schůze.
2. Schválení zápisů z 22. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 22. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
Návrh usnesení: Usnesení o odmítnutí vládních návrhů negativně zasahující studentky a
studenty – bude doformulováno
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Debata nad budoucností SVV
6. Registr praxí
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

24. 3. 2023
Pozvánka na 22. schůzi SK RVŠ
ve čtvrtek 6. dubna od 14:00 hod na půdě Vysokého učení technického v Brně v zasedací místnosti rektora, Rektorát VUT

Program jednání:
1. Schválení programu 22. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 22. schůze.
2. Schválení zápisů z 21. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 21. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Standard školitele
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Různé

19. 2. 2023
Pozvánka na 21. schůzi SK RVŠ
v pátek 3. března 2023 od 14:00 hod na půdě Českého vysokého učení technického v Praze v zasedací místnosti budovy ČVUT-CIIRC

Program jednání:

1. Schválení programu 21. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 21. schůze.
2. Schválení zápisů z 18., 19. a 20. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 18. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 19. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 20. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Volba člena Předsednictva SK RVŠ
6. Volba předsedy/předsedkyně Legislativní komise SK RVŠ
7. Zpráva o hospodaření SK RVŠ za rok 2022
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2022.
8. Rozpočet na rok 2023
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje rozpočet SK RVŠ na rok 2023.
9. Výběr organizátorské univerzity na KAS 10.0
Návrh usnesení: SK RVŠ vybrala XX organizátorskou univerzitou pro KAS 10.0.
10. Informace z komisí a pracovních skupin
11. Diskuse se zástupci MŠMT
12. Různé

Zápisy ze schůzí

20. 2. 2024
ZÁPIS Z 2. SCHŮZE SK RVŠ
Univerzita Karlova, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2024-2026)

1. 2. 2024
ZÁPIS Z 1. SCHŮZE SK RVŠ
Univerzita Karlova, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2024-2026)

30. 12. 2023
Zápis z 28. schůze SK RVŠ
Vysoké učení technické v Brně, Brno

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

30. 12. 2023
Zápis z 27. schůze SK RVŠ
Univerzita Karlova, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

30. 12. 2023
Zápis z 26. schůze SK RVŠ
Vysoká škola ekonomická, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

30. 12. 2023
Zápis z 25. schůze SK RVŠ
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

21. 10. 2023
Zápis z 24. schůze SK RVŠ
Univerzita Karlova, kampus Hybernská

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

21. 10. 2023
Zápis z 23. schůze SK RVŠ
Vysoká škola ekonomická v Praze, xPoint

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

6. 5. 2023
Zápis z 22. schůze SK RVŠ
Vysoké učení technické v Brně, Rektorát VUT

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

6. 4. 2023
Zápis z 21. schůze SK RVŠ
České vysoké učení technické v Praze, CIIRC

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Kalendář akcí