Činnost

Přehled činnosti Studentské komory Rady vysokých škol

Pozvánky na schůze

9. 9. 2023
Pozvánka na 25. schůzi SK RVŠ
v sobotu 23. září v rámci výjezdního zasedání SK RVŠ na půdě Univerzity J. E. Purkyně

Program jednání:

1. Schválení programu 25. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 25. schůze.
2. Schválení zápisů z 23. a 24. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápisy z 23. a 24. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Volba Výboru Cen Jana Opletala 2023
Návrh usnesení: SK RVŠ nominuje do Výboru Cen Jana Opletala na rok 2023 xx (osoby
budou doplněny na základě nominací a volby).
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Informace z akademických obcí
8. Různé

2. 6. 2023
Pozvánka na 24. schůzi SK RVŠ
v pátek 16. června od 13:00 hod v kampuse Hybernská v Praze

Program jednání:
1. Schválení programu 24. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 24. schůze.
2. Schválení zápisu z 23. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 23. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Změna statutu Ceny Jana Opletala
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje statut Ceny Jana Opletala
6. Vyhlášení soutěže na sošku Ceny Jana Opletala
Návrh usnesení: SK RVŠ vyhlašuje soutěž na sošku Ceny Jana Opletala
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

29. 4. 2023
Pozvánka na 23. schůzi SK RVŠ
v sobotu 13. května od 14:00 hod na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze

Program jednání:
1. Schválení programu 23. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 23. schůze.
2. Schválení zápisů z 22. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 22. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
Návrh usnesení: Usnesení o odmítnutí vládních návrhů negativně zasahující studentky a
studenty – bude doformulováno
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Debata nad budoucností SVV
6. Registr praxí
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

24. 3. 2023
Pozvánka na 22. schůzi SK RVŠ
ve čtvrtek 6. dubna od 14:00 hod na půdě Vysokého učení technického v Brně v zasedací místnosti rektora, Rektorát VUT

Program jednání:
1. Schválení programu 22. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 22. schůze.
2. Schválení zápisů z 21. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 21. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Standard školitele
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Různé

19. 2. 2023
Pozvánka na 21. schůzi SK RVŠ
v pátek 3. března 2023 od 14:00 hod na půdě Českého vysokého učení technického v Praze v zasedací místnosti budovy ČVUT-CIIRC

Program jednání:

1. Schválení programu 21. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 21. schůze.
2. Schválení zápisů z 18., 19. a 20. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 18. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 19. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 20. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Volba člena Předsednictva SK RVŠ
6. Volba předsedy/předsedkyně Legislativní komise SK RVŠ
7. Zpráva o hospodaření SK RVŠ za rok 2022
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2022.
8. Rozpočet na rok 2023
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje rozpočet SK RVŠ na rok 2023.
9. Výběr organizátorské univerzity na KAS 10.0
Návrh usnesení: SK RVŠ vybrala XX organizátorskou univerzitou pro KAS 10.0.
10. Informace z komisí a pracovních skupin
11. Diskuse se zástupci MŠMT
12. Různé

6. 1. 2023
Pozvánka na 20. schůzi SK RVŠ
v pátek 20. ledna 2023 od 15:00 hod v zasedací místnosti na Rektorátu Univerzity Karlovy

Program jednání:

 1. Schválení programu 20. schůze
  Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 20. schůze.
 2. Schválení zápisu z 18. a 19 schůze
  Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 18. a 19. schůze SK RVŠ.
 3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
  Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
 4. Informace z Předsednictva RVŠ
 5. Volba předsedy/kyně KVS
 6. Volba předsedy/kyně KDS
 7. Výroční zpráva o činnosti za rok 2022
  Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje textové znění výroční zprávy o činnosti za rok 2022
 8. Vyhlášení výběru organizátorské univerzity pro KAS 10.0
  Návrh usnesení: SK RVŠ vyhlašuje výběrové řízení na organizátorskou univerzitu pro KAS 10.0
 9. Informace k CRP
 10. Informace z komisí a pracovních skupin
 11. Různé
5. 12. 2022
Plán zasedání Studentské komory RVŠ pro rok 2023

Je možné importovat všechny termíny na celý příští rok pohodlně přímo do vlastního eletronického kalendáře.
Plán zasedání SKRVŠ

29. 11. 2022
Pozvánka na 19. schůzi SK RVŠ
v sobotu 10. prosince od 14:00 hod na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Program jednání:
1. Schválení programu 19. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 19. schůze.
2. Schválení zápisu ze 18. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 18. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Návrhy termínů zasedání na rok 2023
6. Organizační záležitosti (oslavy, příprava Zprávy o činnosti, web)
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Informace z akademických obcí
9. Různé
a. Změna Statutu RVŠ
b. Diskuse k uplynulému roku

4. 11. 2022
Pozvánka na 18. schůzi SK RVŠ
v pátek 18. listopadu 2022 od 15:00 hod v zasedačce rektora na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Program jednání:
1. Schválení programu 18. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 18. schůze.
2. Schválení zápisu ze 17. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 17. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Informace o BM ESU
6. Informace k CRP 2023
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

11. 10. 2022
Pozvánka na 17. schůzi SK RVŠ
v pátek 21. října 2022 od 15:00 hod v Aule na Akademii výtvarných umění v Praze,

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 17. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 17. schůze.
2. Schválení zápisů z 15. a 16. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 15. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 16. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Stav přípravy CRP projektu na rok 2023
6. Návrh na změnu rozpočtu
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje změnu rozpočtu… (bude doplněno).
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

Zápisy ze schůzí

6. 5. 2023
Zápis z 22. schůze SK RVŠ
Vysoké učení technické v Brně, Rektorát VUT

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

6. 4. 2023
Zápis z 21. schůze SK RVŠ
České vysoké učení technické v Praze, CIIRC

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

3. 3. 2023
Zápis z 20. schůze SK RVŠ
Univerzita Karlova, Karolinum

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

3. 3. 2023
Zápis z 19. schůze SK RVŠ
VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

3. 3. 2023
Zápis z 18. schůze SK RVŠ
VŠCHT v Praze, budova B

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

18. 11. 2022
Zápis z 17. schůze SK RVŠ
Akademie výtvarných umění, Aula

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

21. 10. 2022
Zápis z 16. schůze SK RVŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

21. 10. 2022
Zápis z 15. schůze SK RVŠ
VŠB-TUO, Zelená posluchárna

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

30. 6. 2022
Zápis z 14. schůze SK RVŠ
Rektorát VUT, Brno

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

14. 5. 2022
Zápis z 13. schůze SK RVŠ
Malá aula historické budovy Karolina UK, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Kalendář akcí