Aktuality

dění v Studentské komoře RVŠ a ve vysokém školství v ČR

Vyhlašujeme sběr nominací na Ceny Jana Opletala

Předseda SK RVŠ vyhlašuje sběr nominací na Ceny Jana Opletala. Sběr nominací bude probíhat od 25. září do 27. října 2023 a to prostřednictvím mailu cjo23@skrvs.cz nebo webového formuláře. Ceny budou uděleny ve třech kategoriích...

Číst dále 25. 9. 2023

Zapojte se do soutěže o podobu Cen Jana Opletala

Cena Jana Opletala je ocenění, které udělují ve spolupráci Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) a spolek Díky, že můžem, z. s., již po jedenácté udělí nejvyšší studentské ocenění: Ceny Jana Opletala (CJO). Tato...

Číst dále 22. 6. 2023

Představujeme Standard školitele

Představujeme Standard školitele, který jsme vytvořili ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů (ČAD). Dokument má sloužit jako inspirace pro vytváření standardu na vysokých školách. Standard uvádí povinný roční objem konzultací a maximální počet...

Číst dále 25. 4. 2023

KAS 10.0 se uskuteční na půdě VŠB-TU Ostrava

Na 21. schůzi stálého zasedání SK RVŠ v období 2021-2023 delegáti mimo jiné rozhodovali o výběru organizátorské univerzity pro Konferenci akademických senátorek a senátorů: KAS 10.0. Do výběrového řízení organizace jubilejního desátého ročníků této akce se...

Číst dále 18. 3. 2023

SK RVŠ má za sebou další turbulentní rok.

Studentská komora RVŠ vydala výroční zprávu o činnosti za rok 2022. Mezi největší aktivity se řadilo připomínkování novely zákona o vysokých školách, zapojení členů komory do mezinárodních konferencí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU...

Číst dále 25. 1. 2023

SK RVŠ letos slaví 30. výročí od svého založení.

SK RVŠ letos slaví 30. výročí od svého založení. Tento rok jsme tak při příležitosti tohoto kulatého jubilea zakončili oslavami založení SK RVŠ, která již třicet let hájí zájmy a názory studentů a spojuje zástupce...

Číst dále 20. 12. 2022

Studenti vyšli do ulic, aby si připomněli události 17. listopadu

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) každoročně spolupořádá s Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ Vzpomínkovou slavnost k Mezinárodnímu dni studentstva a státnímu svátku 17. listopadu, na kterou přímo navazuje studentský pochod do...

Číst dále 17. 11. 2022

Předseda Michal Farník se sešel s ministrem školství Vladimírem Balašem

Náš předseda Michal Farník se včera sešel s ministrem školství Vladimírem Balašem. Představil mu Programové prohlášení SK RVŠ s klíčovými body. Bavili se o postupu připomínkování a předkládání novely vysokoškolského zákona, zvláště ve vztahu k...

Číst dále 19. 10. 2022

Na půdě VUT v Brně jsme organizovali již deváty ročník Konference akademických senátorek a senátorů.

V pátek jsme ve spolupráci se Studenti VUT organizovali na půdě Vysoké učení technické v Brně již devátý ročník Konference akademických senátorek a senátorů. Na konferenci dorazili zástupci studentských reprezentací z celé republiky a diskutovali...

Číst dále 11. 10. 2022

V pátek 16. 9 proběhla na půdě Univerzita Pardubice v pořadí již šestnáctá schůze stálého zasedání v období 2021-2023.

Minulý pátek proběhla na půdě Univerzity Pardubice v pořadí již šestnáctá schůze stálého zasedání v období 2021-2023. Řešilo se, jak vypadá proces připomínkování zákona o vysokých školách, přičemž naše připomínky jsou ve většině případů zatím kladně vypořádávány....

Číst dále 18. 9. 2022