Aktuality

dění v Studentské komoře RVŠ a ve vysokém školství v ČR

Proběhla druhá schůze SK RVŠ

Ve čtvrtek 15. února proběhla na půdě Univerzita Karlova druhá schůze SK RVŠ ve stálém zasedání 2024–2026, na které se schválilo programové prohlášení tohoto stálého zasedání. Mezi další hlavní témata patřila: Volba prvního místopředsedy SK...

Číst dále 16. 2. 2024

Studentská komora Rady vysokých škol je zděšena brutálním útokem na Filozofické fakultě UK

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) s hlubokým zármutkem sleduje následky událostí spojené se střelbou na akademické půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Komora vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám obětí a všem, kteří byli touto tragédií...

Číst dále 22. 12. 2023

Ceny Jana Opletala mají své vítěze. Letos byly poprvé předány ve třech kategoriích

11. 11. 2023, Praha 11. listopadu si připomínáme Jana Opletala. Studenta, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939. Připomínka jeho památky následně odstartovala listopadové události roku 1989. Na jeho počest byly už...

Číst dále 13. 11. 2023

20 priorit univerzity 21. století

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací studentek a studentů, skládající se z delegátů a delegátek veřejných, státních a soukromých vysokých škol. Zabývá se problémy, které se dotýkají studujících na národní a mezinárodní úrovni. Částí...

Číst dále 17. 10. 2023

Představujeme Standard školitele

Představujeme Standard školitele, který jsme vytvořili ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů (ČAD). Dokument má sloužit jako inspirace pro vytváření standardu na vysokých školách. Standard uvádí povinný roční objem konzultací a maximální počet...

Číst dále 10. 10. 2023

Vyhlašujeme sběr nominací na Ceny Jana Opletala

Předseda SK RVŠ vyhlašuje sběr nominací na Ceny Jana Opletala. Sběr nominací bude probíhat od 25. září do 27. října 2023 a to prostřednictvím mailu cjo23@skrvs.cz nebo webového formuláře. Ceny budou uděleny ve třech kategoriích...

Číst dále 25. 9. 2023

Zapojte se do soutěže o podobu Cen Jana Opletala

Cena Jana Opletala je ocenění, které udělují ve spolupráci Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) a spolek Díky, že můžem, z. s., již po jedenácté udělí nejvyšší studentské ocenění: Ceny Jana Opletala (CJO). Tato...

Číst dále 22. 6. 2023

KAS 10.0 se uskuteční na půdě VŠB-TU Ostrava

Na 21. schůzi stálého zasedání SK RVŠ v období 2021-2023 delegáti mimo jiné rozhodovali o výběru organizátorské univerzity pro Konferenci akademických senátorek a senátorů: KAS 10.0. Do výběrového řízení organizace jubilejního desátého ročníků této akce se...

Číst dále 18. 3. 2023

SK RVŠ má za sebou další turbulentní rok.

Studentská komora RVŠ vydala výroční zprávu o činnosti za rok 2022. Mezi největší aktivity se řadilo připomínkování novely zákona o vysokých školách, zapojení členů komory do mezinárodních konferencí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU...

Číst dále 25. 1. 2023

SK RVŠ letos slaví 30. výročí od svého založení.

SK RVŠ letos slaví 30. výročí od svého založení. Tento rok jsme tak při příležitosti tohoto kulatého jubilea zakončili oslavami založení SK RVŠ, která již třicet let hájí zájmy a názory studentů a spojuje zástupce...

Číst dále 20. 12. 2022
  • 1
  • 2