Dokumenty pro AS

Statut Rady vysokých škol (RVŠ)

Co to vlastně je Rada vysokých škol, čím se zabývá a jak se můžete stát členem? To vše se dozvíte v aktuálním statutu RVŠ.
Zajímavostí je, že dle platného znění statutu od 1. ledna 2024 deleguje dva zástupce studentů vysoké školy, tedy delegáta a jeho náhradníka, akademický senát veřejné nebo státní VŠ anebo zastupitelský akademický orgán soukromé VŠ na základě výsledku hlasování těch členů uvedeného orgánu, kteří jsou studenty.


20 priorit univerzity 21. století

Na základě naší spolupráce jsme zmapovali současnou situaci na vysokých školách v České republice, sdíleli své know-how a našli příklady dobré praxe z různých vysokých škol. Díky tomu se podařilo sestavit 20 klíčových priorit pro univerzitu 21. století.
Dokument vám pomůže získat představu o tom, co je možné zlepšit na vaší škole, ale také zjistíte, jaké mechanismy fungují na jinde. V neposlední řadě vás může inspirovat v prosazování zde získaných nápadů. V prioritách naleznete témata, jako jsou například elektronické volby, bezpečné prostředí na VŠ, udržitelný rozvoj a společenská zodpovědnost či studentská kultura, vzdělávání a podpora studentů…
Zjistěte se svými kolegyněmi a kolegy, nakolik vaše univerzita pokrývá zmíněné oblasti v dokumentu. A pokud dojdete k závěru, že u vás něco chybí, zkuste do toho jít vy. Předkládaný dokument vám pro to bude skvělou oporou. Tak držíme palce! A kdyby cokoliv, nezapomeňte, že se můžete obrátit na své zástupce v SK RVŠ.


Statut Cen Jana Opletala

Jan Opletal byl student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který odvážně vzdoroval nacistickému útlaku v roce 1939, což se mu nakonec stalo osudným. Právě jeho jméno nese nejvyšší studentské ocenění v naší zemi, které předává SK RVŠ společně se spolkem Díky, že můžem.

Návrhy na udělení Cen Jana Opletala (CJO) můžete podávat i vy studenti. Přesněji řečeno to jsou akademické senáty VŠ a fakult, nebo jejich studentské části a orgány soukromých VŠ plnící obdobnou funkci AS, studentské rady, spolky a další studentské struktury na VŠ, dále skupina alespoň tří studentů vysokých škol. Aktuálně se CJO uděluje ve 3 kategoriích. Podrobnější informace naleznete ve statutu, na webu či na Instagramu @cenyjanaopletala.


Zpráva o činnosti komisí a pracovních skupin SK RVŠ

Zajímá vás, jak to funguje v SK RVŠ, co vše děláme, čím se zabýváme? Sledujte naše webové stránky a sociální sítě, ať už Instagram, Facebook nebo X (dříve Twitter). Ale také se podívejte na zprávu o činnosti jednotlivých komisí a pracovních skupin, které vám blíže představí naší práci.
Ve zprávě naleznete mimo jiné činnost Komise pro vysokoškolskou samosprávu, která sleduje situaci v akademické samosprávě a zaměřuje se na aktivní a efektivní spolupráci mezi SK RVŠ a akademickými samosprávami.