Komise pro doktorské studium

KDS se věnuje doktorskému studiu na českých vysokých školách. Do její agendy spadá i problematika financování výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností a jejich propojení se vzděláváním. Věnuje se proto i otázkám studentské vědecké činnosti.

Na obsahu stránky pracujeme, bude doplněn brzy.