Duševní zdraví

Duševní zdraví

Vysokoškolské prostředí přináší studujícím mnoho výzev, které mohou negativně ovlivnit jejich duševní zdraví. Zvýšený akademický tlak, finanční starosti, nedostatek spánku, nejistá budoucnost nebo sociální izolace jsou jen některé z faktorů, které mohou přispět k výskytu stresu, úzkosti či deprese. Je proto nesmírně důležité, aby byla pro duševní zdraví studujících zajištěna podpora a prostředí, ve kterém se studující budou cítit bezpečně, vítáni a respektováni.

Pro studující, jež strádají, nabízí již většina vysokých škol podporu pod svou střechou formou odborných konzultací zabezpečovaných poradenskými centry nebo podpůrnými komunitami. V poslední době se taky zvyšuje i počet vysokých škol, které naslouchají svým studujícím prostřednictvím ombudsmanů a ombudsmanek. Vřele doporučujeme všem studujícím, kteří se ocitli v nelehké situaci, aby se zkusili informovat o službách, které jim poskytuje jejich vysoká škola.

Duševní zdraví studujících je vysoce aktuálním tématem a rozšiřování informovanosti o možnostech podpory studujících i v tomto ohledu považujeme za velmi důležité. Při zvládání trápení či těžkých situací veřejně nabízí pomoc například:

Linka bezpečí – služby pro děti a studující do 26 let, k dispozici je nonstop telefonická linka 116 111 nebo poradenství skrz chat či e-mail

Linka psychické pomoci – služby pro dospělé, dostupné nepřetržitě na lince 116 123 nebo prostřednictvím chatu a emailu