Duševní zdraví

Duševní zdraví

Vysokoškolské prostředí přináší studujícím mnoho výzev, které mohou negativně ovlivnit jejich duševní zdraví. Zvýšený akademický tlak, finanční starosti, nedostatek spánku, nejistá budoucnost nebo sociální izolace jsou jen některé z faktorů, které mohou přispět k výskytu dlouhodobého stresu, úzkosti či deprese. Je proto nesmírně důležité, aby byla pro duševní zdraví studujících zajištěna podpora a prostředí, ve kterém se studenti budou cítit bezpečně, vítáni a respektováni.

Proč pečovat o duševní zdraví?

Zdraví je stav úplného fyzického, duševního a sociálního blaha, nejen pouhá absence nemoci nebo oslabení, jak definuje ústava Světové zdravotnické organizace. Zdraví máme jen jedno a musíme se o něj starat, pokud chceme být produktivními jedinci, členy společnosti. Dlouhodobé zanedbávání péče o duševní zdraví může vést k nejrůznějším fyzickým projevům, počínaje vypadáváním vlasů či nespavostí až po ohrožení nemocemi kardiovaskulárního systému. Obecně se doporučuje stranit se nesprávných návyků, nezdravého životního stylu, stresových faktorů a dopřávat si dostatek spánku, pohybu, pestrou a vyváženou stravu, pěstovat zdravé vztahy se svým okolím. Dodržování těchto doporučení nemusí být pro studující na vysokých školách jednoduchým úkolem.

Komunikace je klíč

V obtížných situacích bývá často nejhorší pocit osamělosti a že jsme na všechno sami. Tady platí jednoduché pravidlo – neizolujte se a nebojte se ozvat. Buďte upřímní k sobě i svým potřebám, a pokud máte pocit, že něco nezvládáte, nestyďte se o problému mluvit.
Komunikujte se svým okolím, napište kamarádům, poznejte nové lidi v komunitách. Nestyďte se vyhledat odbornou pomoc. Vnímejte své okolí – pokud někdo náhle zásadním způsobem změní své chování, je důležité být vnímavý, trpělivý a podporovat své blízké. Poslouchejte a naslouchejte, mluvte, sdílejte, vzájemná podpora a porozumění jsou základními faktory zdravého vztahu a kvality duševního zdraví.

Dobré návyky pro studium 

Já – Nebojte se pracovat se svými emocemi, obrátit se na okolí, vyhledat radu nebo požádat o (odbornou) pomoc.

Relaxace a psychohygiena

Někdy zapomínáme hluboce dýchat, vypnout hlavu od školy, práce, okolí, vyčlenit si čas sami pro sebe

Spánek

Pravidelný spánkový režim a dostatek spánku, pokud se vám nedaří spát, alespoň klidně ležte a omezte sociální a vizuální vjemy

Pohyb

Není nutné aktivně sportovat na vysoké úrovni, každá pohybová aktivita prospívá jak fyzickému, tak duševnímu zdraví, třeba i procházka v přírodě, krátké protažení nebo cesta pěšky na nákup

Výživa

Pijte dostatek tekutin, mějte pravidelný přísun pestré a vyvážené stravy doplněné o vitáminy.


Mezi dobré návyky řadíme třeba plánování aktivit, rozdělování úkolů na zvládnutelné menší části, a poté sebeodměňování po jejich splnění, nebo třeba oddělení místa pro studium od místa, kde trávíte volný čas.


Co nabízí vysoké školy?

Pro studující, jež strádají, nabízí již většina vysokých škol podporu pod svou střechou formou odborných konzultací zabezpečovaných poradenskými centry nebo podpůrnými komunitami. V poslední době se taky zvyšuje i počet vysokých škol, které naslouchají svým studentům prostřednictvím ombudsmanek a ombudsmanů. Vřele doporučujeme všem studujícím, kteří se ocitli v nelehké situaci, aby se zkusili informovat o službách, které jim poskytuje jejich vysoká škola.

Kam se obrátit?

Duševní zdraví studujících je vysoce aktuálním tématem a rozšiřování informovanosti o možnostech podpory studujících i v tomto ohledu považujeme za velmi důležité. 

Pro více informací a kontaktů doporučujeme:

Opatruj.se

Web Opatruj.se, který zajišťuje Národní ústav duševního zdraví České republiky

Rozcestník linek

Rozcestník specializovaných linek pro řešení obtížných situací

Nepanikař

Studentský projekt Nepanikař, který nabízí mobilní aplikaci pro první pomoc při psychických potížích, ale i poradnu nebo terapii

Aplikace VOX

Aplikaci VOS jako účinný nástroj psychohygieny v telefonu pro každého