Aktuality

Zapojte se do soutěže o podobu Cen Jana Opletala

Cena Jana Opletala je ocenění, které udělují ve spolupráci Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) a spolek Díky, že můžem, z. s., již po jedenácté udělí nejvyšší studentské ocenění: Ceny Jana Opletala (CJO). Tato...

Číst dále 22. 6. 2023

Představujeme Standard školitele

Představujeme Standard školitele, který jsme vytvořili ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů (ČAD). Dokument má sloužit jako inspirace pro vytváření standardu na vysokých školách. Standard uvádí povinný roční objem konzultací a maximální počet...

Číst dále 25. 4. 2023

Programové priority

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) předkládá své programové prohlášení pro stálé zasedání 2021-2023 jako základní dokument své budoucí práce a strategického směřování v tomto období. Navazuje na přechozí programová prohlášení SK RVŠ. SK RVŠ je připravena se aktivně podílet na změnách ve vysokém školství, které přispějí ke zvýšení kvality a zlepšení podmínek studia.