ISIC

International Student Identity Card

ISIC (International Student Identity Card) světově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů.

Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO již více než 65 let.

Průkaz ISIC si můžete zakoupit ve škole nebo online.