Týden studenstva

Týden studenstva 13. – 19. listopadu 2023

Termín konání akce: 13. – 19. listopadu 2023

Rozsah akce: celorepubliková akce (možnost zapojení pro akademické senáty i studentské organizace)

Popis akce

Akce spojené s připomenutím výročí k 17. listopadu. Studentky a studenti celé České republiky se zapojí k připomenutí si výročí událostí 17. listopadu prostřednictvím akcí, které budou pořádat v rámci jednotlivých univerzit a měst.

Co nabízí programové partnerství?

Programový partner si připraví v termínu vlastní akci, ať již kulturní, sportovní či vzdělávací, která bude organizovaný studenty, ale přístupná i veřejnosti. Náklady spojené s touto akcí nese partner. Na propagačních materiálech (letácích, webu, sociálních sítí) bude uvedeno, že se koná v rámci Týdne studentstva, který je koordinován SK RVŠ (akce má své logo).

Tuto akci programoví partneři musí SK RVŠ nahlásit do 31. října. SK RVŠ akci uvede na celorepublikovém programu a bude ji propagovat v rámci celé akce. Součástí programu bude i stručné představení všech programových partnerů, včetně jejich log a odkazu na web. O zapojení akce do Týdne studentstva rozhoduje SK RVŠ.

Seznam partnerů obdrží novináři na tiskové konferenci, bude uveden na webu, v závěrečné zprávě. Novináři si pak vybírají akce, kterých se zúčastní.

Programoví partneři budou moci vypracovat krátkou zprávu o průběhu akce, která bude součástí závěrečné zprávy. Zpráva o průběhu akce by měla obsahovat zhodnocení a výstupy akce.