Komise pro VŠ samosprávu

Komise pro VŠ samosprávu

Co je to vysokoškolská samospráva?

Vysokoškolská samospráva je orgán, který zastupuje studenty, akademické pracovníky a další zaměstnance vysokých škol. Samospráva má právo rozhodovat o věcech týkajících se vysoké školy, jako je například rozpočet, vzdělávací programy a akademické standardy. Cílem samosprávy je zlepšit kvalitu vzdělávání a poskytnout studentům a zaměstnancům vysokých škol větší kontrolu nad svými životy v kampusu.

Agenda jednotlivých samospráv se může lišit podle konkrétního typu vysoké školy. Všeobecně se ale samosprávy snaží zajistit, aby byly zajištěny potřeby studentů a zaměstnanců vysokých škol. To může zahrnovat zlepšení kvality vzdělávání, poskytování služeb pro studenty a zaměstnance, řešení problémů týkajících se kampusu a podpora kulturních, sportovních a ostatních aktivit souvisejících s vysokoškolským životem.

Vysokoškolská samospráva se skládá ze zástupců studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců vysokých škol. Tyto zástupce volí členové akademické obce a jsou jmenováni rektorem nebo jinými vedoucími pracovníky vysoké školy.

Když jsem tedy akademický senátor, podílím se na vysokoškolské samosprávě?

Ano přesně tak to je. Dle zákona o vysokých školách je akademický senát veřejné vysoké školy jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Takže si asi dokážete představit, že bez studentů by se dlouhodobě jakýkoliv akademický senát

Dalším cílem samosprávy je poskytnout studentům a zaměstnancům vysokých škol větší účast na dění v rámci vysokoškolského prostředí. To může zahrnovat právo studentů na účast na rozhodování o akademických otázkách, jako jsou například změny ve vzdělávacím programu nebo akademické standardy.

Čím se zabývá Komise pro VŠ samosprávu (KVS)?

Tato komise Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) se zaměřuje na systematické sledování situace v akademické samosprávě a rozvoj zejména studentského působení v samosprávných orgánech vysokých škol, jako jsou akademické senáty a kolejní rady. Komise se také snaží zajistit aktivní a efektivní spolupráci mezi SK RVŠ a akademickými samosprávami na úrovni vysokých škol a jejich fakult.

KVS se dále věnuje sociálním a ekonomickým aspektům studia na vysokých školách, zabývá se také uplatnitelností a zaměstnatelností absolventů vysokých škol a různými formami diskriminace v přístupu k vysokoškolskému studiu i v jeho průběhu. Do její agendy také spadá problematika financování vysokého školství, které se aktuálně potýká s velkými problémy včetně nedostatečné finanční podpory ze strany státu pro studenty.

Tereza Marková

Předsedkyně Komise pro VŠ samosprávu
markova@skrvs.cz