Komise pro VŠ samosprávu

KVS se zabývá systematickým sledováním situace v akademické samosprávě – a rozvoje zejména studentského působení v samosprávných orgánech vysokých škol (akademické senáty, kolejní rady). Zaměřuje se na aktivní a efektivní spolupráci mezi SK RVŠ a akademickými samosprávami na úrovni vysokých škol a jejich fakult. Převzetím agendy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti se KVS dále věnuje sociálním a ekonomickým aspektům studia na vysokých školách, zabývá se také uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol a různými formami diskriminace v přístupu k vysokoškolskému studiu i v jeho průběhu. Do její agendy také spadá problematika financování vysokého školství.