Zdravotní pojištění

Na obsahu stránky pracujeme, bude doplněn brzy.

Existuje u doktorandů horní věková hranice, kdy už stát za ně neplatí pojistné? Údajně je to 28 let.

Nikoli, stát platí za doktorandy pojistné na zdravotní pojištění za splnění stanovených podmínek bez omezení horní věkovou hranicí. Více v odkazu:

https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/zdravotni-pojisteni-u-doktorandu