Studentská komora RVŠ

Studentská komora Rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací studentek a studentů vysokých škol v České republice. Každá vysoká škola může do SK RVŠ vyslat dva studenty – delegáta a jeho náhradníka. SK RVŠ je součástí Rady vysokých škol, která spolu s Českou konferencí rektorů oficiálně reprezentuje vysoké školy v naší zemi.

POSLÁNÍ

Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

NAŠE VIZE

Být akceschopnou reprezentací studentů a studentek českých vysokých škol na národní i mezinárodní úrovni.

HODNOTY A CÍLE

Zachování a rozšiřování svobody studia a prohlubování kvality vzdělání, možnost co nejširší volby typu i obsahu studia, které bude mít odpovídající kvalitu.
Podpora solidarity a rovného přístupu důstojné studium bez bariér na základě věku, pohlaví, zdravotního handicapu i sociálního postavení.
Podpora a prohlubování spoluodpovědnosti za řízení a rozvoj vysokých škol, aktivní zapojení studujících do správy vysokého školství.
Mezinárodní spolupráce, aktivní působení v mezinárodních organizacích.

32

zapojených VŠ v SK RVŠ

61

členů SK RVŠ

304 100

studentů v ČR

30 let.

hájení zájmů VŠ studentů v ČR