Doktorandi 2.0

"Doktorandi 2.0" je druhý ročník doktorandského fóra, který tvoří platformu pro setkání doktorandů z různých oborů a univerzit napříč celé České republiky. V rámci dvoudenního fóra budou mít doktorandi prostor pro otevřené jednání formou panelových diskuzí, přednášek a workshopů s přizvanými hosty (z MŠMT, RVVI, RVŠ, ČKR, TAČR, GAČR, EURAXESS atd.) na různá témata týkající se doktorského studia.

VSTUPTE

Doktorandi 1.0

Informace o prvním ročníku Konference Ph.D. studentů a studentek konaném v roce 2015.

VSTUPTE