Předsednictvo

Ing. Michal Farník Předseda farnik​@skrvs.cz​
Bc. Martin Horváth 1. místopředseda (organizace a řízení) horvath​@skrvs.cz​
Mgr. Damir Solak 2. místopředseda (zahraniční záležitosti) solak@skrvs.cz
Ing. Miroslav Hala ČLEN PŘEDSEDNICTEV SK RVŠ A RVŠ hala@skrvs.cz
JUDr. Michal Říha ČLEN PŘEDSEDNICTEV SK RVŠ A RVŠ a Předseda Legislativní komise (LK) riha@skrvs.cz
Ing. Karolina Mahlerová Předsedkyně Komise pro doktorské studium (KDS) (hlas poradní) mahlerova@skrvs.cz
Bc. Štěpán Staněk Předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) (hlas poradní) sstanek@skrvs.cz