Předsednictvo

Ing. Michal Farník Předseda farnik​@skrvs.cz​
Bc. Martin Horváth 1. místopředseda (organizace a řízení) horvath​@skrvs.cz​
Mgr. Damir Solak 2. místopředseda (zahraniční záležitosti) solak@skrvs.cz
Ing. Miroslav Hala ČLEN PŘEDSEDNICTEV SK RVŠ A RVŠ a Předseda Komise pro doktorské studium (KDS) hala@skrvs.cz
Bc. Tomáš Reml Předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) reml@skrvs.cz
Bc. Vlastimil Braun ČLEN PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ A RVŠ braun@skrvs.cz
Ing. Jakub Sláma Předseda Legislativní komise (LK) slama@skrvs.cz