Předsednictvo

Ing. Michal Farník Předseda farnik​@skrvs.cz​
Ing. Katarína Rovenská 1. místopředsedkyně (organizace a řízení) rovenska@skrvs.cz​
Mgr. Damir Solak 2. místopředseda (zahraniční záležitosti) solak@skrvs.cz
Veronika Říčanová Členka Předsednictva SK RVŠ ricanova@skrvs.cz
Bc. Marek Boňko Člen Předsednictva SK RVŠ bonko@skrvs.cz
Ing. Miroslav Hala Předseda Komise pro doktorské studium (KDS) hala@skrvs.cz
Mgr. Tereza Marková Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) markova@skrvs.cz
Ing. Jakub Sláma Předseda Legislativní komise (LK) slama@skrvs.cz