předseda SK RVŠ
předseda SK RVŠ

místopředseda pro organizaci a řízení
místopředseda pro organizaci a řízení
předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu
předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu

předseda Legislativní komise
předseda Legislativní komise
předsedové Komise pro vzdělávací a tvůrčí činnosti a Komise pro sociální a ekonomické záležitosti
předsedové Komise pro vzdělávací a tvůrčí činnosti a Komise pro sociální a ekonomické záležitosti