Ceny Jana Opletala mají své vítěze. Letos byly poprvé předány ve třech kategoriích

13. 11. 2023

11. 11. 2023, Praha

11. listopadu si připomínáme Jana Opletala. Studenta, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939. Připomínka jeho památky následně odstartovala listopadové události roku 1989. Na jeho počest byly už po jedenácté uděleny Ceny Jana Opletala. Jde o národní studentské ocenění aktivních vysokoškoláků, nově od letošního ročníku také středoškoláků a mladých angažovaných osobností do 30 let. Ceny uděluje Studentská komora Rady vysokých škol společně se spolkem Díky, že můžem. Slavnostní předávání se uskutečnilo v Divadle Na zábradlí. Celkem bylo nominováno 34 jednotlivců.

Během slavnostního večera byla cena udělena ve třech kategoriích. Smyslem ocenění je vyzdvihnout úsilí a úspěchy aktivních středoškoláků i vysokoškoláků za jejich aktivity ve škole i mimo ni. „Chceme už po jedenácté ocenit především hájení akademických práv a svobod, výjimečný přínos v rozvoji akademického nebo školského prostředí a v neposlední řadě také boj za rovné příležitosti a proti jakékoli diskriminaci,“ popisuje hlavní kritéria Michal Farník, předseda Studentské komory Rady vysokých škol.

Letošní novinkou je to, že na rozdíl od předchozích ročníků putuje jedna z cen také mezi středoškoláky. Konkrétně k Anežce Tetřevové, studentce maturitního ročníku Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Anežka je druhým rokem předsedkyní Studentského parlamentu Plzeňského kraje a intenzivně se zasazuje o aktivizaci studentů nejen ve svém regionu. V roce 2022 z její iniciativy vznikla největší studentská předvolební prezidentská debata „Zavolíme!“. Byla koordinátorkou projektu, kterému se podařilo ve 145 školách v České republice v přímém přenose ve vyučování otevřít diskuzi o volbě prezidenta, a přispět tak ke zvýšení informovanosti mladé generace o důležitosti občanské participace.

Laureátkou v kategorii vysokých škol se stala Šárka Faicová, studentka prvního ročníku
komunikačních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Už od středoškolských let působí v
projektu Kudykampus, kde se stará o ambasadorskou komunitu, spolupráce se školami a
studentskými organizacemi. Zasazuje se o to, aby účastníci díky programu zjistili, jakou vysokou
školu si zvolit. Angažuje se také v projektu Safezóna zaměřeném na duševní zdraví. Byla stážistkou
na Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde vytvořila korpus 2000 českých autorek a zkoumala u nich
nejrůznější proměnné, které ovlivňovaly jejich životy. Dobrovolnicky se podílela i na dalších
projektech.

Další novinkou letošního roku bylo také ocenění v kategorii osobností do 30 let za společensky
prospěšné aktivity.
Cenu si tak odnesl také Tobiáš Frýdl, který je studentem produkce na FAMU a
synem faráře Církve československé husitské. Stojí za projektem Víra v barvách duhy. Ten je jeho
soukromou iniciativou a snaží se jeho prostřednictvím propojit dvě zdánlivě neslučitelné menšiny: svět
LGBT a křesťanství. Jedná se o sérii videí, zpracovaných přístupnou formou, ve kterých vystupují
respondenti z různých církví. Na projektu se jich podílelo několik desítek, faráři a farářky, duchovní,
odborníci v oborech biblistiky či praktické teologie, často vyučující na teologických fakultách. Projekt
cíleně představuje otevřené a přijímající názorové proudy. Záměrně nemapuje konzervativní postoje v
církvích, přesto přináší pluralitu názorů. Videa byla zveřejněna teprve před několika týdny, výbor se
tak rozhodl ocenit i aktuální příspěvek do společenské diskuze.

Laureáty mohli nominovat jak samotní studenti, například své vrstevníky či blízké spolupracovníky, tak
zástupci jednotlivých škol. Řadu studentů nominovali rektoři a děkani z několika českých univerzit,akademičtí senátoři a další. Ze všech nominovaných vybíral oceněné výbor, kde kromě zástupců
obou pořádajících organizací zasedli také zástupci občanské společnosti. Mezi nimi například
influencerka Johana Bázlerová nebo Kryštof Vosátka z Nadace BLÍŽKSOBĚ. Výboru předsedal
Michal Nguyen, který sám cenu v minulosti obdržel za své aktivity v rámci akademického senátu
Univerzity Palackého v Olomouci.

„Je skvělé a inspirativní vidět mezi nominovanými tolik šikovných mladých lidí. Ceny Jana Opletala
mají nedocenitelný význam pro povzbuzení mladých lidí k aktivnímu zapojení do společnosti. Jejich
angažovanost a hlas mají obrovský potenciál přinášet změny a posilovat demokratické hodnoty. To
jsme přesně viděli u všech nominovaných jedinců. Věříme, že tato cena pomůže povzbudit mladé lidi
k tomu, aby se nebáli vyjadřovat své názory a aktivně se zapojili do veřejného života. Jen tak bude
naše demokracie vzkvétat – svěží pohled mladých a inovativní přístupy jsou pro naši společnost
klíčové a měli bychom je v této cestě podporovat,“ uzavírá Bára Stárek, předsedkyně spolku Díky, že
můžem.