Na půdě VUT v Brně jsme organizovali již deváty ročník Konference akademických senátorek a senátorů.

11. 10. 2022

V pátek jsme ve spolupráci se Studenti VUT organizovali na půdě Vysoké učení technické v Brně již devátý ročník Konference akademických senátorek a senátorů. Na konferenci dorazili zástupci studentských reprezentací z celé republiky a diskutovali o tématech z prostředí vysokých škol.

Letošní konference se zaměřovala na následující nosná témata:
‧ Novela zákona o vysokých školách
‧ Zajišťování kvality na vysokých školách v ČR a zahraničí
‧ Zapojení studentů v hodnotících procesech kvality na VŠ
‧ 21 priorit pro univerzitu 21. století
‧ Dobrá praxe začleňování studentských senátorů

Na základě proběhlých interakcí v rámci jednotlivých bloků v nejbližší době zpracujeme výstupy, se kterými budeme v rámci naší činnosti dále pracovat v příštím roce.

Děkujeme všem za aktivní účast a podnětnou diskuzi a Studentské komoře Akademického senátu VUT za perfektní organizaci.