Předseda Michal Farník se sešel s ministrem školství Vladimírem Balašem

19. 10. 2022

Náš předseda Michal Farník se včera sešel s ministrem školství Vladimírem Balašem. Představil mu Programové prohlášení SK RVŠ s klíčovými body. Bavili se o postupu připomínkování a předkládání novely vysokoškolského zákona, zvláště ve vztahu k reformě doktorského studia.

Předmětem diskuze byla také finanční podpora vysokoškolských studentů, která je v ČR na velmi nízké úrovni a ne příliš adresně vynakládána. Jsme rádi, že na rozdíl od svého předchůdce ministr razantně odmítá další znevýhodňování studentů z nízkopříjmových rodin a odmítá zavedení školného v jakékoliv výši.

Ministr vyjádřil vůli analyzovat a případně revidovat fungování akademické samosprávy. Hlavním partnerem v těchto diskuzích by měla být Rada vysokých škol společně se SK RVŠ, která sdružuje právě zástupce akademických senátů univerzit a fakult. SK RVŠ odmítá jakékoliv tendence k extensivnímu snižování role studentů v samosprávných orgánech a snižování kontrolních pravomocí těchto orgánů.

Jsme rádi, že jsme ve všech těchto důležitých otázkách našli společnou řeč a jsme připraveni spolupracovat i nadále na zlepšování vysokého školství.