Proběhla druhá schůze SK RVŠ

16. 2. 2024

Ve čtvrtek 15. února proběhla na půdě Univerzita Karlova druhá schůze SK RVŠ ve stálém zasedání 2024–2026, na které se schválilo programové prohlášení tohoto stálého zasedání.

Mezi další hlavní témata patřila:

🔵 Volba prvního místopředsedy SK RVŠ, jimž se stala Katarína Rovenská, delegátka za Vysoké učení technické v Brně.

🔵 Výběr organizátorské univerzity pro Konferenci akademických senátorek a senátorů 2024. Konference se uskuteční 19. dubna na Západočeská univerzita v Plzni.

🔵 Evaluace projektu SK RVŠ podpořeného v rámci Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT.

🔵 Informace ze schůzek s ministrem školství a na ministerstvu práce a sociálních věcí k tématum doktorského studia a sociálního stipendia