Seminář ESC Academy Pro

1. 3. 2024

V pátek 16. února v prostorách pražského Karolina na Univerzita Karlova proběhl seminář ESC Academy Pro, organizovaný SK RVŠ jakožto partnerem projektu.

Seminář byl další aktivitou v rámci European Student Card Initiative, a účastnili se ho více než čtyři desítky lidí z VŠ po celé ČR, zejména pracovníci zahraničních a IT oddělení.

Během semináře byli účastníci seznámeni s Evropskou kartou studenta a se zkušenostmi z jejího zavádění a vydávání na ČVUT, s fungováním Erasmu bez papírů na ZČU i s aplikací Erasmus+ App. Po celý den bylo i dostatek prostoru k diskusím, předáváním zkušeností a networkingu mezi účastníky. Všem zúčastněným děkujeme za účast.