SK RVŠ byla na svém prvním výjezdním zasedání

25. 3. 2024

Přes víkend 22.–24. 3. jsme byli na svém prvním výjezdním zasedání ve stálém zasedání v období 2024–2026. V Lednici nás hostila Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity.

Výjezdní zasedání jsme zahájili teambuildingem spojeným s poznáváním Lednice. Podvečer za námi přijeli na diskuzi předseda RVŠ Tomáš Kašparovský a místopředseda RVŠ Jiří Skládanka.

Sobotní program odstartovaly komise a pracovní skupiny, kde jsme si stanovili naše cíle. O vybraných výstupech budeme informovat v blízké době. Hlavní částí programu bylo plénum komory, které se věnovalo následujícím tématům:

🔵 Studijní neúspěšnost a takzvané „vyhazovací předměty“,

🔵 Blížící se Konference akademických senátorek a senátorů v Plzni,

🔵 Nominace studentského zástupce do Rady NAÚ,

🔵 Schválení Zprávy o hospodaření SK RVŠ za rok 2023,

🔵 Schválení Rozpočtu SK RVŠ pro rok 2024.

Sobotní večer jsme zakončili degustací studentských vín od studentek a studentů studijního programu Vinař – technolog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity.

💚 Děkujeme Mendelova univerzita v Brně, zejména členům SK RVŠ z MENDELU, za všechnu péči.