SK RVŠ má za sebou další turbulentní rok.

25. 1. 2023

Studentská komora RVŠ vydala výroční zprávu o činnosti za rok 2022. Mezi největší aktivity se řadilo připomínkování novely zákona o vysokých školách, zapojení členů komory do mezinárodních konferencí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU a také historicky první Valné shromáždění Evropské studentské unie, pořádané v ČR.

Na podzim se konala i Konferenci akademických senátorek a senátorů v novém formátu a závěr roku patřil oslavám 30 let existence SK RVŠ a vydání publikace popisujících těchto 30 let.