Studenti vyšli do ulic, aby si připomněli události 17. listopadu

17. 11. 2022

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) každoročně spolupořádá s Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ Vzpomínkovou slavnost k Mezinárodnímu dni studentstva a státnímu svátku 17. listopadu, na kterou přímo navazuje studentský pochod do Žitné ulice k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka, kde probíhá vzpomínkový akt.

Vzpomínkovou slavnost před budovou Hlávkovy koleje započaly projevy významných hostů z řad zástupců akademické obce i mimo ni. Řečníci zdůrazňovali důležitost a význam událostí 17. listopadu a neopomněli ani dopad na další vývoj společnosti.

„Je na každém z nás, členů akademické obce, abychom šli směrem, který pomáhá odstraňovat obavy a strach, vysvětlovat problémy a nacházet jejich řešení,“

říká rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček.

„Před Hlávkovou kolejí si připomínáme hrdinství a odvahu studentů v roce 1939. Vzepření se československých studentů nacistickému režimu slouží dodnes vzorem všem, kteří bojují proti útlaku a bezpráví,“

doplňuje předseda SK RVŠ Michal Farník.

Na vzpomínkovou slavnost u Hlávkovy koleje plynule navázal studentský pochod k Žitné ulici a Pieta u pamětní desky medika Jana Opletala a Václava Sedláčka, jejímž cílem je uctít památku studentů hájících akademické svobody a lidská práva.

„Při potlačení protestů byl v těchto místech zastřelen 28. října mladý pekařský pomocník Václav Sedláček, postřelený student Jan Opletal a zraněných okolo 400 lidi,“

líčí mrazivé události podzimu roku 1939 místopředseda SK RVŠ Martin Horváth.

„Po půl století od listopadu 1939 se stala připomínka Opletalovy památky jedním z impulsů ke svržení komunistického režimu v Československu, takzvané sametové revoluci,“

dodává Horváth.

Za dnešní svobodu tak mnohokrát zaplatili naši předchůdci cenu nejvyšší.

„Jsme za naši svobodu zodpovědní, proto o ni pečujme. Vždyť o to, co tolik milujeme, pečovat musíme,“

říká předseda České konference rektorů Martin Bareš.

Uctění památky 17. listopadu probíhá také na Albertově, kde si zúčastnění každoročně připomínají hrdinství a odvahu studentek a studentů, kteří se nebáli postavit totalitním režimům.

„Připomínáme si hrůzy, kterým museli obyvatelé Československa v minulosti čelit, vyzdvihujeme, že principy svobody a demokracie je potřeba neustále bránit a že nejsou samozřejmostí,“

říká Farník a zdůrazňuje, že to byli právě studenti a mladí lidé, kteří byli v těch nejhorších chvílích morálním kompasem celého národa.

Slavnosti se zúčastnili také zástupci národních reprezentací z celé Evropy.

„Dnešní přítomnost studentských odborářů z celé Evropy v Praze je symbolem významu tohoto města v historii evropského studentského hnutí,“

komentuje Matteo Vespa, prezident Evropské studentské unie, která reprezentuje přes dvacet milionů studentů a zastřešuje 45 národních svazů studentů ze čtyřiceti zemí.

Akce vyzdvihuje roli studentů a jejich ochotu pomáhat.

„Rok za rokem se ukazuje, že v případě potřeby tu jsou studenti připraveni pomáhat lidem v nouzi. Ať už se jedná o situaci na Ukrajině, perzekvované běloruské studenty, či studenty v Íránu,“

uzavírá Farník.