Zapojte se do soutěže o podobu Cen Jana Opletala

22. 6. 2023

Cena Jana Opletala je ocenění, které udělují ve spolupráci Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) a spolek Díky, že můžem, z. s., již po jedenácté udělí nejvyšší studentské ocenění: Ceny Jana Opletala (CJO). Tato soška bude udělena v den výročí úmrtí Jana Opletala a při příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Předmětem soutěže je navrhnout 3D objekt pro laureáty Cen Jana Opletala (CJO). Soška by měla reprezentovat studentskou obec v ČR a Ceny Jana Opletala jako nejvyšší ocenění, jež student nebo studentka na území ČR může získat,” upřesňuje předseda SK RVŠ a předseda poroty CJO Michal Farník. 

Ceny se udělují osobnostem ve třech kategoriích. Studujícím VŠ a studujícím SŠ za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce/školského prostředí, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na akademické půdě/půdě střední školy. Třetí kategorie uděluje cenu osobnosti mladší 30 let za občanskou angažovanost, veřejnou osvětu, dobrovolnictví nebo další společensky prospěšné aktivity v oblasti podpory demokracie a svobody, prosazování a hájení lidských práv či boje proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci. 

Do soutěže budou přijaty práce účastníků, kteří zašlou svou práci organizátorovi na uvedený email: soutez.cjo@skrvs.cz. Soutěžící odevzdá svou soutěžní práci formou dokumentace libovolného formátu, jež obsahuje: Zprávu popisující ideové řešení a technické provedení (max. 400 slov), vizualizaci sošky v její 3D podobě (min. 2 perspektivy), technický výkres obsahující parametry sošky (min. 1 výkres), čtyři pohledové skicy a přibližnou kalkulaci výrobních nákladů. Dále účastníci soutěže mohou zaslat libovolný doplňující multimediální materiál, který porotě objasní ideu a proveditelnost návrhu. „Porota soutěže bude hodnotit především inovativnost, kreativitu, konstrukční nápaditost, proveditelnost a kvalitu zpracování,“ vysvětluje členka poroty CJO Alžběta Procházková. Kompletní podmínky soutěže jsou k dispozici v dokumentu níže. 

Soutěžící mohou posílat své návrhy na podobu CJO do 10. 10. 2023. Vyhlášení výsledků proběhne 23. 10. 2023. O pořadí soutěžících rozhodne odborná porota složená z řad studentů zastupujících SK RVŠ, jakož i veřejných osobností z umělecké branže. Vítězný návrh získá finanční ohodnocení v celkové výši 10 000 Kč, přičemž autor vítězného návrhu bude přizván na slavnostní předávání CJO, které proběhne 11. 11. 2023. „Těšíme se na zaslané soutěžní návrhy, které budou reflektovat hlavní myšlenku projektu CJO, a sice udělení ceny od studentů pro studenty,“ uzavírá Farník.