Pozvánky na schůze

19. 2. 2023
Pozvánka na 21. schůzi SK RVŠ
v pátek 3. března 2023 od 14:00 hod na půdě Českého vysokého učení technického v Praze v zasedací místnosti budovy ČVUT-CIIRC

Program jednání:

1. Schválení programu 21. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 21. schůze.
2. Schválení zápisů z 18., 19. a 20. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 18. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 19. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 20. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Volba člena Předsednictva SK RVŠ
6. Volba předsedy/předsedkyně Legislativní komise SK RVŠ
7. Zpráva o hospodaření SK RVŠ za rok 2022
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2022.
8. Rozpočet na rok 2023
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje rozpočet SK RVŠ na rok 2023.
9. Výběr organizátorské univerzity na KAS 10.0
Návrh usnesení: SK RVŠ vybrala XX organizátorskou univerzitou pro KAS 10.0.
10. Informace z komisí a pracovních skupin
11. Diskuse se zástupci MŠMT
12. Různé

6. 1. 2023
Pozvánka na 20. schůzi SK RVŠ
v pátek 20. ledna 2023 od 15:00 hod v zasedací místnosti na Rektorátu Univerzity Karlovy

Program jednání:

 1. Schválení programu 20. schůze
  Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 20. schůze.
 2. Schválení zápisu z 18. a 19 schůze
  Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 18. a 19. schůze SK RVŠ.
 3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
  Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
 4. Informace z Předsednictva RVŠ
 5. Volba předsedy/kyně KVS
 6. Volba předsedy/kyně KDS
 7. Výroční zpráva o činnosti za rok 2022
  Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje textové znění výroční zprávy o činnosti za rok 2022
 8. Vyhlášení výběru organizátorské univerzity pro KAS 10.0
  Návrh usnesení: SK RVŠ vyhlašuje výběrové řízení na organizátorskou univerzitu pro KAS 10.0
 9. Informace k CRP
 10. Informace z komisí a pracovních skupin
 11. Různé
5. 12. 2022
Plán zasedání Studentské komory RVŠ pro rok 2023

Je možné importovat všechny termíny na celý příští rok pohodlně přímo do vlastního eletronického kalendáře.
Plán zasedání SKRVŠ

29. 11. 2022
Pozvánka na 19. schůzi SK RVŠ
v sobotu 10. prosince od 14:00 hod na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Program jednání:
1. Schválení programu 19. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 19. schůze.
2. Schválení zápisu ze 18. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 18. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Návrhy termínů zasedání na rok 2023
6. Organizační záležitosti (oslavy, příprava Zprávy o činnosti, web)
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Informace z akademických obcí
9. Různé
a. Změna Statutu RVŠ
b. Diskuse k uplynulému roku

4. 11. 2022
Pozvánka na 18. schůzi SK RVŠ
v pátek 18. listopadu 2022 od 15:00 hod v zasedačce rektora na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Program jednání:
1. Schválení programu 18. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 18. schůze.
2. Schválení zápisu ze 17. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 17. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Informace o BM ESU
6. Informace k CRP 2023
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

11. 10. 2022
Pozvánka na 17. schůzi SK RVŠ
v pátek 21. října 2022 od 15:00 hod v Aule na Akademii výtvarných umění v Praze,

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 17. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 17. schůze.
2. Schválení zápisů z 15. a 16. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 15. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 16. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Stav přípravy CRP projektu na rok 2023
6. Návrh na změnu rozpočtu
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje změnu rozpočtu… (bude doplněno).
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

15. 9. 2022
Pozvánka na 16. schůzi SK RVŠ
v pátek 16. září 2022 od 15:00 hod v posluchárně HB S22 na Fakultě chemicko-technologické, Univerzity Pardubice

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 16. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 16. schůze.
2. Schválení zápisu z 15. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 15. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Novela zákona o VŠ
Návrh usnesení: bude doplněn
6. Informace o přípravě BM ESU 2022
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

20. 6. 2022
Pozvánka na 15. schůzi SK RVŠ
v sobotu 25. června 2022 od 13:00 hod v Nové aule, VŠB-TUO

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 15. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 15. schůze.
2. Schválení zápisu z 14. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 14. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Reforma doktorského studia
Návrh usnesení: bude doplněn na základě návrhu KDS SK RVŠ
6. Zapojení SK RVŠ do projektu Studentské rady EU
Návrh usnesení: SK RVŠ podporuje zapojení do projektu Studentské rady EU.
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Nominace člena SK RVŠ na studijní návštěvu ESU do Severní Makedonie.
9. Návrh usnesení: SK RVŠ nominuje XXX na studijní návštěvu Evropské studentské unie do Severní Makedonie.
10. Aktuality z akademických obcí
11. Různé
• Informace o podzimních akcích

29. 4. 2022
Pozvánka na 14. schůzi SK RVŠ
v pátek 13. května 2022 od 15:00 hod ve Štukovém sálu na Rektorátu VUT v Brně

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 14. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 14. schůze.
2. Schválení zápisu z 13. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 13. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Výběr organizátorské VŠ pro organizaci KAS 9.0
Návrh usnesení: SK RVŠ stanovuje XY organizátorem KAS 9.0 v termínu X.10.2022
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Přihlášení členů do komisí
8. Různé

31. 3. 2022
Pozvánka na 13. schůzi SK RVŠ
ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 15:00 hod v Malé aule historické budovy Karolina, UK

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 13. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 13. schůze.
2. Schválení zápisu z 12. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 12. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Nominace člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
Návrh usnesení: SK RVŠ navrhuje vládě jmenovat XX členem Rady národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na dvouleté funkční období 1. 9. 2022.
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Přihlášení členů do komisí
8. Různé

 • 1
 • 2