Pozvánky na schůze

29. 11. 2022
Pozvánka na 19. schůzi SK RVŠ
v sobotu 10. prosince od 14:00 hod na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Program jednání:
1. Schválení programu 19. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 19. schůze.
2. Schválení zápisu ze 18. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 18. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Návrhy termínů zasedání na rok 2023
6. Organizační záležitosti (oslavy, příprava Zprávy o činnosti, web)
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Informace z akademických obcí
9. Různé
a. Změna Statutu RVŠ
b. Diskuse k uplynulému roku

4. 11. 2022
Pozvánka na 18. schůzi SK RVŠ
v pátek 18. listopadu 2022 od 15:00 hod v zasedačce rektora na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Program jednání:
1. Schválení programu 18. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 18. schůze.
2. Schválení zápisu ze 17. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 17. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Informace o BM ESU
6. Informace k CRP 2023
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

11. 10. 2022
Pozvánka na 17. schůzi SK RVŠ
v pátek 21. října 2022 od 15:00 hod v Aule na Akademii výtvarných umění v Praze,

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 17. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 17. schůze.
2. Schválení zápisů z 15. a 16. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 15. schůze SK RVŠ.
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 16. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Stav přípravy CRP projektu na rok 2023
6. Návrh na změnu rozpočtu
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje změnu rozpočtu… (bude doplněno).
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

15. 9. 2022
Pozvánka na 16. schůzi SK RVŠ
v pátek 16. září 2022 od 15:00 hod v posluchárně HB S22 na Fakultě chemicko-technologické, Univerzity Pardubice

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 16. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 16. schůze.
2. Schválení zápisu z 15. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 15. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Novela zákona o VŠ
Návrh usnesení: bude doplněn
6. Informace o přípravě BM ESU 2022
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Různé

20. 6. 2022
Pozvánka na 15. schůzi SK RVŠ
v sobotu 25. června 2022 od 13:00 hod v Nové aule, VŠB-TUO

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 15. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 15. schůze.
2. Schválení zápisu z 14. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 14. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Reforma doktorského studia
Návrh usnesení: bude doplněn na základě návrhu KDS SK RVŠ
6. Zapojení SK RVŠ do projektu Studentské rady EU
Návrh usnesení: SK RVŠ podporuje zapojení do projektu Studentské rady EU.
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Nominace člena SK RVŠ na studijní návštěvu ESU do Severní Makedonie.
9. Návrh usnesení: SK RVŠ nominuje XXX na studijní návštěvu Evropské studentské unie do Severní Makedonie.
10. Aktuality z akademických obcí
11. Různé
• Informace o podzimních akcích

29. 4. 2022
Pozvánka na 14. schůzi SK RVŠ
v pátek 13. května 2022 od 15:00 hod ve Štukovém sálu na Rektorátu VUT v Brně

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 14. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 14. schůze.
2. Schválení zápisu z 13. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 13. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Výběr organizátorské VŠ pro organizaci KAS 9.0
Návrh usnesení: SK RVŠ stanovuje XY organizátorem KAS 9.0 v termínu X.10.2022
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Přihlášení členů do komisí
8. Různé

31. 3. 2022
Pozvánka na 13. schůzi SK RVŠ
ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 15:00 hod v Malé aule historické budovy Karolina, UK

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 13. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 13. schůze.
2. Schválení zápisu z 12. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 12. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Nominace člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
Návrh usnesení: SK RVŠ navrhuje vládě jmenovat XX členem Rady národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na dvouleté funkční období 1. 9. 2022.
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Přihlášení členů do komisí
8. Různé

9. 3. 2022
Pozvánka na 12. schůzi SK RVŠ
v pátek 11. března 2022 od 14:00 hod na půdě ČVUT

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 12. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 12. schůze.
2. Schválení zápisu z 11. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 11. schůze SK RVŠ
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Situace na Ukrajině
Návrh usnesení: Bude doplněno navrhovatelem.
6. Informace z komisí a pracovních skupin
7. Různé
8. Diskuze s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a náměstky ministra

27. 11. 2021
Pozvánka na 10. schůzi SK RVŠ
v sobotu 11. prosince 2021 od 13:00 hod na CEITEC VUT

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 10. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 10. schůze.
2. Schválení zápisu 9. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 9. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Zpráva o činnosti SK RVŠ za rok 2021
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje dokument „Zpráva o činnosti SK RVŠ za rok 2021“.
6. Aktuální situace s COVID-19
7. Harmonogram zasedání SK RVŠ pro kalendářní rok 2022
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje harmonogram zasedání SK RVŠ pro kalendářní rok 2022.
8. Delegace členů SK RVŠ do dalších orgánů:
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje do resortní koordinační skupiny MŠMT pro předsednictví ČR v Radě EU Josefa Švába.
9. Různé

2. 11. 2021
Pozvánka na 9. schůzi SK RVŠ
v úterý 16. listopadu od 14:00 hod ve Velké zasedací síni historické budovy Karolina

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

Program jednání:
1. Schválení programu 9. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 9. schůze.
2. Schválení zápisu 8. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 8. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Informace k Týdnu studentstva (KAS, CJO, 17. listopad)
6. Pátý semestr s COVID-19
Návrh usnesení: bude předložen navrhovatelem
7. Informace z komisí a pracovních skupin
8. Informace z akademických obcí
9. Různé

  • 1
  • 2