20 priorit univerzity 21. století

17. 10. 2023

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací studentek a studentů, skládající se z delegátů a delegátek veřejných, státních a soukromých vysokých škol. Zabývá se problémy, které se dotýkají studujících na národní a mezinárodní úrovni. Částí její agendy je i vysokoškolská samospráva, v rámci které vznikl tento dokument. Ten také zároveň rozvíjí programové prohlášení Studentské komory RVŠ v oblasti akademické samosprávy a v určitých bodech ho konkretizuje. 

Tento dokument obsahuje 20. priorit pro univerzitu 21. století, kterým by univerzity měly věnovat pozornost a aktivně a konstruktivně je řešit. Plnění priorit je nezbytné pro kvalitu vzdělávání, implementaci moderních metod a sledování trendů 21. století.   

Priority jsou logicky rozděleny do 8 tematických oblastí: Digitalizace a informační zdroje, Etika, Individuální přístup, Řízení univerzity, Studentská kultura, Vnější vztahy, Vzdělávání  a Zázemí.  

Vysoké školy v České republice mají nejrůznější zaměření, různou velikost a často specifické potřeby. Řada problémů je ovšem společná, i když někdy v různém rozsahu a podobě. Školy jsou také v různé fázi implementace moderních metod, technologií a přístupů. Postupy, které na některých školách bez problémů fungují a staly se standardem, se někde teprve zavádí nebo se jim aktivně předchází. 

Jako zástupci SK RVŠ jsme se rozhodli využít meziuniverzitní spolupráce a získat komplexní pohled na situaci napříč různými obory a školami. V rámci tohoto dokumentu jsme zmapovali situaci v České republice, sdíleli své know-how a našli příklady dobré praxe z různých vysokých škol. 

Výsledný dokument může představovat nástroj a inspiraci pro exekutivní orgány univerzit, ale také pro aktivní studentky a studenty – senátory/ky a zástupce/kyně studentských organizací. Dokument má za cíl informovat o tom, co je možné zlepšit a pomůže získat představu, které mechanismy fungují na jiných vysokých školách. 

Prosíme, pečlivě projděte následující body a se svými kolegy/němi zhodnoťte nakolik vaše univerzita pokrývá zmíněné oblasti a zdali se na vaší vysoké škole, popř. fakultě, nedá v těchto tématech ještě trochu zapracovat. 

Z řešených témat vyplývají i skutečnosti, které nejsou snadno a dobře řešitelné na úrovni jednotlivých vysokých škol. Z dokumentu tedy vyplývají i další skutečnosti, které budou prioritami pro Studentskou komoru Rady vysokých škol v následujícím období.