Představujeme Standard školitele

25. 4. 2023

Představujeme Standard školitele, který jsme vytvořili ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů (ČAD). Dokument má sloužit jako inspirace pro vytváření standardu na vysokých školách.

Standard uvádí povinný roční objem konzultací a maximální počet vedených doktorandů, definuje principy supervize. Standard dále specifikuje požadavky na školitele v oblasti hodnocení, seberozvoje a odbornosti, definuje roli školitele v přijímacím řízení a při obhajobách, klade důraz na zapojení školitele do kumunity, na předávání a splňování nejvyšších etických a morálních principů.

Představu o tom, co vše by měl kvalitní školitel splňovat, s námi sdílí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní akreditační úřad pro vysoké školy (NAÚ). Kompletní dokument je nyní k dispozici zde v příloze.