Zápisy ze schůzí

18. 11. 2022
Zápis z 17. schůze SK RVŠ
Akademie výtvarných umění, Aula

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

21. 10. 2022
Zápis z 16. schůze SK RVŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

21. 10. 2022
Zápis z 15. schůze SK RVŠ
VŠB-TUO, Zelená posluchárna

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

30. 6. 2022
Zápis z 14. schůze SK RVŠ
Rektorát VUT, Brno

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

14. 5. 2022
Zápis z 13. schůze SK RVŠ
Malá aula historické budovy Karolina UK, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

15. 4. 2022
Zápis z 12. schůze SK RVŠ
Rektorát ČVUT, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

13. 3. 2022
Zápis z 11. schůze SK RVŠ
Rektorát VUT, Brno

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

4. 2. 2022
Zápis z 10. schůze SK RVŠ
CEITEC VUT (Central European Institute of Technology)

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

4. 2. 2022
Zápis z 9. schůze SK RVŠ
Malá aula historické budovy Karolina UK, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

16. 11. 2021
Zápis z 8. schůze SK RVŠ
Malá aula historické budovy Karolina UK, Praha

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)

  • 1
  • 2