Dokumenty

Název dokumentu
Popis
Datum přidání
Programové prohlášení 2015–2017
Programové prohlášení Studnetské komory Rady vysokých škol
1. 1. 2015
Stáhnout
Usnesení k problematice vysokoškolského sportu v ČR
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na dlouhodobě nedostatečně řešený problém vysokoškolského sportu v ČR. Doporučuje proto Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy připravit návrh řešení této problematiky, který povede ke zlepšení podmínek pro skloubení sportovní kariéry a studia vysoké školy.
27. 4. 2019
Stáhnout
Usnesení SK RVŠ k digitalizovaným fondům knihoven
Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyzývá relevantní orgány k zahájení jednání o zachování přístupu studentů a vyučujících k digitalizovaným fondům knihoven. Přerušení přístupu by znamenalo další výrazné komplikace při studiu a psaní závěrečných prací studentů.
3. 2. 2021
Stáhnout
Zpráva o činnosti 2021
Studentská komora na začátku roku 2021 začala svoji činnost v novém složení. Volbami funkcionářů a předsedů komisí se zahájila příprava Programového prohlášení SK RVŠ na roky 2021–2023.
31. 1. 2022
Stáhnout
Programové prohlášení 2021-2023
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) předkládá své programové prohlášení pro stálé zasedání 2021-2023 jako základní dokument své budoucí práce a strategického směřování v tomto období. Navazuje na přechozí programová prohlášení SK RVŠ.
1. 3. 2021
Stáhnout