Dokumenty

Název dokumentu
Popis
Datum přidání
Tabulka velikosti akademických senátů veřejných a státních VŠ a jejich fakult
Materiál vypracován v rámci expertní skupiny zaměřené na volební systémy při SK RVŠ k 1. 4. 2020, není-li uvedeno jinak. Členové skupiny byli: Karel Doleček, Ing. Michal Farník, Ing. Mariana Hanková, Ing. Anna Kruljacová, M.Sc., Damir Solak a Mgr. Matyáš Strnad
28. 3. 2024
Stáhnout
Příručka senátorky/senátora
Vysoké školy a legislativa / Financování veřejných vysokých škol
30. 11. 2023
Stáhnout
Usnesení: SK RVŠ upozorňuje na stávající situaci studentek a studentů VŠ
SK RVŠ upozorňuje na stávající situaci studentek a studentů vysokých škol.
11. 2. 2021
Stáhnout
Usnesení SK RVŠ k reformě doktorského studia
SK RVŠ vítá aktuální podobu reformy doktorského studia v rámci novely vysokoškolského zákona a nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Zavedení garantované výše stipendia zlepší podmínky a má potenciál zefektivnit fungování doktorských programů a tím zvýšit míru studijní úspěšnosti. Zároveň podporuje zaměstnávání doktorandek a doktorandů, tak aby byli součástí systému sociálního zabezpečení a aby se jejich příjmy přiblížily výši životních nákladů, které vyplynuly z šetření Doktorandi 2021.
25. 6. 2022
Stáhnout
Usnesení SK RVŠ výzva k VŠ v souvislosti se situací na Ukrajině
Studentská komora Rady vysokých škol vítá okamžité reakce některých vysokých škol jako např. Univerzita Palackého nebo Masarykova univerzita na situaci na Ukrajině spočívající v nabídce pomoci ukrajinským studentům a akademikům. Vyzýváme i další české VŠ, aby byly solidární v těchto mimořádně těžkých časech nejen pro studenty a akademiky z Ukrajiny.
22. 2. 2022
Stáhnout
Usnesení Předsednictva SK RVŠ k nařízením pracovní povinnosti studentům zdravotnických oborů
Předsednictvo Studentské komory RVŠ nesouhlasí s nařízením pracovní povinnosti studentům zdravotnických oborů, což dlouhodobě konstatuje také Asociace děkanů lékařských fakult. Vyzýváme členy vlády, aby studenti byli zapojováni na základě dobrovolnosti a šetřila se jejich práva; včetně práva na vzdělání.
Stáhnout
Usnesení k ukazateli C
SK RVŠ podporuje zrušení kapitační platby v rámci ukazatele C a zafixování rozdělení mezi univerzity poměrově podle alokace z předchozích let. Důrazně apelujeme na vedení univerzit, aby v přechodné době do začátku platnosti novely zákona o vysokých školách valorizovali doktorská stipendia. SK RVŠ negativně vnímá přechodná ustanovení platnosti reformy doktorského studia a aplikace garantovaného příjmu pouze pro nově zapsané studenty.
Stáhnout
Usnesení k ubytovacímu stipendiu
SK RVŠ se zasazuje o zefektivnění podpory ubytování studentů a po zpracování dopadů na jednotlivé regiony navrhuje změnit rozdělení Ukazatele U směrem k vysokým školám na základě počtu studentů, kteří mají trvalý pobyt mimo kraj, ve kterém sídlí daná univerzita. V případě razantního poklesu financování některých některých vysokých škol prosazujeme opravný mechanismus směřující ke stabilizaci takového poklesu.
Stáhnout
Stanovisko SK RVŠ k přednostní registraci k očkování pracovníků vysokých škol
Stáhnout
Stanovisko SK RVŠ k odměňení studentů nuceně povolaných během boje proti koronaviru
Stáhnout