Dokumenty

Název dokumentu
Popis
Datum přidání
Výroční zpráva 2022
Studentská komora Rady vysokých škol má za sebou další turbulentní rok. Začátek roku se nesl ve znamení pomoci Ukrajině a ukrajinským studentům a studentkám. Monitorovali jsme podpůrné aktivity na univerzitách a zastupovali jsme studentstvo v akční skupině Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. SK RVŠ také adresně podpořila Ukrajinskou asociaci studentů a přispěla do jejich sbírky.
24. 1. 2023
Stáhnout
Zpráva o činnosti komisí a pracovních skupin SK RVŠ 2018–2020
Komise pro VŠ samosprávu Komise pro doktorské studium Legislativní komise Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti Expertní skupiny
31. 12. 2020
Stáhnout
Organizační řád SK RVŠ
16. října 2020, Praha
16. 10. 2022
Stáhnout
Usnesení k problematice vysokoškolského sportu v ČR
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na dlouhodobě nedostatečně řešený problém vysokoškolského sportu v ČR. Doporučuje proto Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy připravit návrh řešení této problematiky, který povede ke zlepšení podmínek pro skloubení sportovní kariéry a studia vysoké školy.
27. 4. 2019
Stáhnout
Usnesení SK RVŠ k digitalizovaným fondům knihoven
Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyzývá relevantní orgány k zahájení jednání o zachování přístupu studentů a vyučujících k digitalizovaným fondům knihoven. Přerušení přístupu by znamenalo další výrazné komplikace při studiu a psaní závěrečných prací studentů.
3. 2. 2021
Stáhnout
Zpráva o činnosti 2021
Studentská komora na začátku roku 2021 začala svoji činnost v novém složení. Volbami funkcionářů a předsedů komisí se zahájila příprava Programového prohlášení SK RVŠ na roky 2021–2023.
31. 1. 2022
Stáhnout