Programové priority:
Třetí role

SK RVŠ se vyjadřuje k nejrůznějším celospolečenským otázkám, včetně otázek politického charakteru. Studentská komora RVŠ je nadstranickou organizací, která nese politickou zodpovědnost. 

SK RVŠ si je vědomá nutnosti diskutovat o celospolečenských tématech a propagovat je, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj nebo přechod na Průmysl 4.0 a jeho dopad na pracovní trh či poptávku po profesích, kterou zabezpečují vysoké školy. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se SK RVŠ bude i nadále aktivně zapojovat do těchto diskusí.  

SK RVŠ jako reprezentace mladých lidí bude sledovat témata spadající pod tzv. třetí roli univerzit a vyjadřovat se k nim.  

Cena Jana Opletala 

SK RVŠ bude i nadále udělovat Cenu Jana Opletala za výjimečný přínos pro rozvoj akademické obce u příležitosti oslav 17. listopadu jakožto Mezinárodního dne studentstva. Bude se také podílet a účastnit dalších oslav a historických pietních setkání.