Memorandum k Mezinárodnímu dni studentstva
Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 1/2017 - kategorie student
Studentská komora Rady vysokých škol uspořádala odborný seminář Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu
Usnesení Studentské komory Rady vysokých škol přijatá na 22. schůzi dne 12. ledna 2017
 • Poslání

  Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

 • Naše vize

  Být akceschopnou reprezentací studentů a studentek českých vysokých škol na národní i mezinárodní úrovni.

 • Hodnoty a cíle

  Zachování a rozšiřování svobody studia a prohlubování kvality vzdělání, možnost co nejširší volby typu i obsahu studia, které bude mít odpovídající kvalitu.

  Podpora solidarity a rovného přístupu důstojné studium bez bariér na základě věku, pohlaví, zdravotního handicapu i sociálního postavení.

  Podpora a prohlubování spoluodpovědnosti za řízení a rozvoj vysokých škol, aktivní zapojení studujících do správy vysokého školství.

  Mezinárodní spolupráce, aktivní působení v mezinárodních organizacích.

Termíny schůzí v roce 2017

Schůze SK RVŠ

Kalendář schůzí a dalších akcí SK RVŠ pro rok 2017.

 Používáme:

Spolupracujeme: