Mezinárodní den studentstva
PF 2016 - Přejeme klidné a ničím nerušené prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do roku 2016!
Cena Jana Opletala udělena a předána!
Předseda SK RVŠ se sešel s ministryní školství ČR
 • Naše vize

  Být akceschopnou reprezentací studentů a studentek českých vysokých škol na národní i mezinárodní úrovni.

 • Poslání

  Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

 • Hodnoty a cíle

  Zachování a rozšiřování svobody studia a prohlubování kvality vzdělání, možnost co nejširší volby typu i obsahu studia, které bude mít odpovídající kvalitu.

  Podpora solidarity a rovného přístupu důstojné studium bez bariér na základě věku, pohlaví, zdravotního handicapu i sociálního postavení.

  Podpora a prohlubování spoluodpovědnosti za řízení a rozvoj vysokých škol, aktivní zapojení studujících do správy vysokého školství.

  Mezinárodní spolupráce, aktivní působení v mezinárodních organizacích.

Termíny schůzí v roce 2016

Schůze SK RVŠ

Kalendář schůzí a dalších akcí SK RVŠ pro rok 2016.

Pátý ročník Studentské konference akademických senátorů a senátorek

KAS 5.0

15. - 17. dubna 2016 v PrazePoužíváme:

Spolupracujeme: