Termíny schůzí 2020

14. schůze – 19. února 15. schůze – 19. června 16. schůze – 16. října 17. schůze – 10. prosince

Pozvánka na ustavující schůzi SK RVŠ ve stálém období 2018-2020

V souladu s ustanovením čl. 25 odst. 2 Organizačního řádu SK RVŠ se svolává 1. schůze SK RVŠ ve stálém zasedání 2018 – 2020, která se bude konat ve středu 10. ledna 2018 od 13 hodin na půdě Univerzity Karlovy v historické budově Karolina. Pozvánka: SKRVS_1_schuze_pozvanka-2018-2020

Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 1/2017 – kategorie student

Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 1/2017 – kategorie student

Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit jménem Studentské komory Rady vysokých škol ohledně aktuálně zveřejněné výzvy Národního akreditačního úřadu týkající se podání návrhů osob do Seznamu hodnotitelů z řad studentů. Rada vysokých škol je coby vysokoškolská reprezentace oprávněna k podávání návrhů na zařazení do Seznamu hodnotitelů. Máte-li zájem ucházet se o zařazení do Seznamu prostřednictvím … Continue reading »

Mezinárodní den studentstva

Mezinárodní den studentstva

USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA STUDENTSKÉ KOMORY RADY VYSOKÝCH ŠKOL K VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ PSP ČR O ZMĚNĚ NÁZVU STÁTNÍHO SVÁTKU 17. LISTOPADU Studentská komora Rady vysokých škol dlouhodobě usiluje o přejmenování státního svátku 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva – obdobně, jak je tomu v mezinárodním prostředí již od roku 1941. Tento odkaz souvisí s připomínkou tragických událostí, ke kterým … Continue reading »